Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467941 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Cát bụi cuộ - ID: 1467941
 Name:  Cát bụi cuộ
 IP & Posted by:  98.167.50.136 on August 15, 2019 at 12:31am
 Updated by:  August 23, 2019 at 12:47am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Las vegas
 State/Province:  Nevada
 Zip:  89014
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Self employees
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lâu dài ,hợp tính và sở thích để tâm sự những buồn vui trong cuộc sống
 Free Time:  Thích đi khiêu vũ và du lịch
 I Am:  Luôn suy nghĩ tích cực trong mọi trường hợp nên cuộc sống luôn vui vẻ ,rất thân thiện và hoà đồng
 Looking For:  Luôn suy nghĩ tích cực trong mọi trường hợp nên cuộc sống luôn vui vẻ ,rất thân thiện và hoà đồng

Back | Send Email to Cát bụi cuộ (ID: 1467941)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.