Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim ngươi yêu

 Tim ngươi yêu - ID: 1468619
 Name:  Tim ngươi yêu
 IP & Posted by:  113.172.246.110 on August 26, 2019 at 2:16am
 Updated by:  September 7, 2019 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim đuoc y trung nhân kêt hôn
 Free Time:  Đi choi voi gd, gap gơ ban bè Cv của mình gân như chiêm hêt thơi gian nên k co thoi gian vui choi duoc nhiêu
 I Am:  Hoat bát, nhạy bén hài hươc
 Looking For:  Đan ông hoi lơn tuôi hon minh, khong luoi biêng, co ngoai hình va dac biet là hiền và yêu mình. Ghet phản bội

Back | Send Email to Tim ngươi yêu (ID: 1468619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.