Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468709 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tiffany Nguyễn

 tiffany Nguyễn - ID: 1468709
 Name:  tiffany Nguyễn
 IP & Posted by:  166.170.15.118 on August 27, 2019 at 4:57pm
 Updated by:  March 11, 2020 at 3:32pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminter
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Cosmetologist/SalonOwn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Honest friendship. Potential long term relationship.
 Free Time:  Nấu ăn , di du lịch , thể dục .....
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, trễ trung, dể nhìn, tự lập, hoà đồng với mọi người. Hình chụp năm 2019.
 Looking For:  Tìm ban trai sống tại miền Nam CA, dể nhìn, có tư cách, thành thật trong vấn dề tình cảm. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn.

Back | Send Email to tiffany Nguyễn (ID: 1468709)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.