Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468880 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Võ hồng
 Võ hồng - ID: 1468880
 Name:  Võ hồng
 IP & Posted by:  113.172.173.23 on August 30, 2019 at 9:03am
 Updated by:  March 15, 2020 at 6:31am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sg
 Zip:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tro chuyen
 Free Time:  Ucf cung với bạn bè
 I Am:  Trong nhịp sống vội vàng, để tim dc nhau wa khó, giữ nhau càng khó. Để tin nhau,ko làm tổn thương đến nhau thi wa kho.
 Looking For:  Tim người trò chuyện

Back | Send Email to Võ hồng (ID: 1468880)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.