Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468900 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Anh
 Kim Anh - ID: 1468900
 Name:  Kim Anh
 IP & Posted by:  171.240.190.122 on August 30, 2019 at 9:00pm
 Updated by:  August 31, 2019 at 6:11pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm mối quan hệ lâu dài, hợp đi đến hôn nhân
 Free Time:  Chăm sóc gia đình, cafe
 I Am:  Hình thức khá, dễ thương
 Looking For:  Một người đàn ông có công việc ổn định, biết cảm thông chia sẻ, chăm lo gia đình

Back | Send Email to Kim Anh (ID: 1468900)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.