Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to A Quân
 A Quân - ID: 1469114
 Name:  A Quân
 IP & Posted by:  113.180.90.247 on September 3, 2019 at 7:02pm
 Updated by:  January 6, 2020 at 8:00am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:   tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1 mối quan hệ nghiêm túc
 Free Time:  Nghe nhạc hoặc đi du lịch
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng với mọi người
 Looking For:  Nghiêm túc , chân thành

Back | Send Email to A Quân (ID: 1469114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.