Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469611 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to KimHong .
 KimHong . - ID: 1469611
 Name:  KimHong .
 IP & Posted by:  113.180.22.126 on September 14, 2019 at 1:35am
 Updated by:  October 8, 2019 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TraVinh.VietNam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm bánh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn chia sẽ chuyện vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.
 Free Time:  Xem tin tức trên mạng - nghe ca nhạc - làm việc nhà .
 I Am:  Tôi hiền - chân thật - giản dị và có lòng vị tha .nhân hậu.
 Looking For:   Người bạn hiền - trung thực và có tấm lòng nhân đức và biết quan tâm chia sẽ đến người thân .

Back | Send Email to KimHong . (ID: 1469611)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.