Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469812 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tony Nguyen
 Tony Nguyen - ID: 1469812
 Name:  Tony Nguyen
 IP & Posted by:  103.199.36.205 on September 17, 2019 at 7:25pm
 Updated by:  September 18, 2019 at 3:31pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xem khó khăn là động lực phấn đấu cho bản thân.
 Free Time:  Du lich, xem phim, nghe nhạc và đọc sách ...
 I Am:  Thất bại đơn giản chỉ là “cơ hội” để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.
 Looking For:  Thích cô gái độc lập, biết trân trọng tình cảm, biết nấu ăn, biết giao tiếp và đối đáp thông minh.

Back | Send Email to Tony Nguyen (ID: 1469812)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.