Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470563 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Bạn
 Tìm Bạn - ID: 1470563
 Name:  Tìm Bạn
 IP & Posted by:  113.173.205.126 on October 1, 2019 at 5:58am
 Updated by:  March 19, 2020 at 8:32pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn là làm cho mình vui. Mục tiêu dài hạn làm cho cuộc sống mình vui hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn.
 Free Time:  Xem film tâm lý hài
 I Am:  Khó nói về mình quá! Có vẻ mình bình thường như những cô gái khác!
 Looking For:  Người mang đến cho nhau niềm vui, hy vọng sẽ tìm được người cùng hướng nhìn và cùng mục đích đến!

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1470563)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.