Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang
 Hoang - ID: 1470667
 Name:  Hoang
 IP & Posted by:  76.167.252.195 on October 2, 2019 at 12:28pm
 Updated by:  November 7, 2019 at 2:50am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  trợ lý nghiên cứ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong cuộc sống.
 Free Time:  Thích đọc sách, đi bộ thoải mái,và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
 I Am:  Không có thời gian để gặp gỡ những người bạn Việt mới trong cộng đồng. Hi vọng sẻ quen biết được máy bạn mới qua trang web này.
 Looking For:  Hiền lành, tánh dễ chịu.

Back | Send Email to Hoang (ID: 1470667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.