Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Người Quen
 Người Quen - ID: 1470863
 Name:  Người Quen
 IP & Posted by:  171.249.156.63 on October 5, 2019 at 7:14pm
 Updated by:  October 8, 2019 at 3:24am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người lạ để trở thành người quen...
 Free Time:  Nấu ăn, tập thể thao, đi du lịch
 I Am:  Vui tính, hoà đồng
 Looking For:  Đàn ông hiền lành, nghiêm túc

Back | Send Email to Người Quen (ID: 1470863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.