Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470884 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hy Vọng
 Hy Vọng - ID: 1470884
 Name:  Hy Vọng
 IP & Posted by:  1.55.50.128 on October 6, 2019 at 7:35am
 Updated by:  October 14, 2019 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  64
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Nguyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ
 Free Time:  Giao lưu bạn bè , thăm gia đình
 I Am:  Bình thường giản dị , vui vẽ , cởi mở chân thật ghét giã dối
 Looking For:  Đồng quan điểm , thành thật , tuổi 60 trở lên

Back | Send Email to Hy Vọng (ID: 1470884)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.