Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470903 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vicky Vu
 Vicky Vu - ID: 1470903
 Name:  Vicky Vu
 IP & Posted by:  172.58.105.160 on October 6, 2019 at 1:46pm
 Updated by:  October 8, 2019 at 12:43am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  san jose
 State/Province:  California
 Zip:  96020
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nail technicians
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tīm bạn hợp tính để làm bạn lâu dài
 Free Time:  nấu ăn, nghe nhạc....
 I Am:  dễ hoà đồng, vui tính, và dễ tính nghi với mọi hoàng cảnh...
 Looking For:  1 nguoi vui vẽ,hoà đồng, hoạt bát, dễ gần gũi và thích đi du lịch...

Back | Send Email to Vicky Vu (ID: 1470903)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.