Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470921 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Bạn Houst

 Tìm Bạn Houst - ID: 1470921
 Name:  Tìm Bạn Houst
 IP & Posted by:  98.200.167.10 on October 6, 2019 at 7:39pm
 Updated by:  October 19, 2019 at 7:51pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  770...
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Bạn thân
 Free Time:  Muốn học hỏi thêm kiến thức....
 I Am:  Thích học hỏi Người chân thật , thích sự trung tính...
 Looking For:  Người chân thành , Thật lòng tìm bạn, người sống ở Houston, cuộc sống và nghề nghiệp ổn định, tuổi trên 62......

Back | Send Email to Tìm Bạn Houst (ID: 1470921)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.