Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tiên Sinh - ID: 1470999
 Name:  Tiên Sinh
 IP & Posted by:  14.242.152.1 on October 8, 2019 at 2:07am
 Updated by:  October 8, 2019 at 4:12pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Manchca
 State/Province:  Texas
 Zip:  76666
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong tim gặp người để yêu thương và được yêu thương
 Free Time:  Đọc Sách, Thể Dục , Du Lịch, Cafe.
 I Am:  Hiền, Thật Thà, ít Nói, Sống Nội Tâm.
 Looking For:  Anh vẩn biết Em đang ơ nơi nào đó..mong rằng mình tìm được nhau, yeu thưong nhau dù muộn màng

Back | Send Email to Tiên Sinh (ID: 1470999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.