Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471192 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quân

 Quân - ID: 1471192
 Name:  Quân
 IP & Posted by:  27.74.243.213 on October 10, 2019 at 8:32pm
 Updated by:  January 17, 2020 at 7:49pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  GV Mỹ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Cứ sống trọn vẹn từng ngày !
 Free Time:   Tập thể thao , đọc sách ,báo .
 I Am:   Yêu thiên nhiên , nghệ thuật , bình dị , mộc mạc , thẳng tính !
 Looking For:   Dĩ nhiên là phụ nữ!

Back | Send Email to Quân (ID: 1471192)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.