Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471848 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Đức
 Nguyễn Đức - ID: 1471848
 Name:  Nguyễn Đức
 IP & Posted by:  1.52.202.37 on October 22, 2019 at 3:41am
 Updated by:  November 1, 2019 at 4:30pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nửa của mình, cùng nhau đạt được những ước mơ trong cuộc sống
 Free Time:  nghe nhạc,du lịch, xem film
 I Am:  Hiền, đàng hoàng,vui tính.
 Looking For:  có học thức,có mong muốn tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài

Back | Send Email to Nguyễn Đức (ID: 1471848)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.