Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ATimEm
 ATimEm - ID: 1472085
 Name:  ATimEm
 IP & Posted by:  173.73.156.112 on October 26, 2019 at 9:19am
 Updated by:  October 26, 2019 at 5:01pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  arlington
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22207
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Web Developer
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn giao lưu hy vọng sẽ dẫn đến hôn nhân.
 Free Time:  Trao dồi computer, xem tin tức thế giới và thể thao, làm vường và hát Karaoke
 I Am:  Người thích trao dồi kiến thức và hiểu biết. Thích đầu tư cổ phiếu và nhà đất.
 Looking For:  Người bạn gái hiểu biết, lịch sự, siêng năng và điềm đạm.

Back | Send Email to ATimEm (ID: 1472085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.