Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472213 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dan

 Dan - ID: 1472213
 Name:  Dan
 IP & Posted by:  99.255.182.90 on October 28, 2019 at 3:40pm
 Updated by:  November 5, 2019 at 7:20pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5X
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỷ sư Điện
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được nửa kia
 Free Time:  Đi Mỹ, Úc và Việt nam thăm bà con
 I Am:  Có học thức, có việc làm, sạch sẻ, thích ăn ngon, không thich hút thuốc, cờ bạc, rượu chè gái gú bê bối
 Looking For:  Phụ nử đàng hoàng, sạch sẻ biết nấu ăn

Back | Send Email to Dan (ID: 1472213)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.