Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472225 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vu

 Vu - ID: 1472225
 Name:  Vu
 IP & Posted by:  76.170.209.149 on October 28, 2019 at 8:43pm
 Updated by:  October 29, 2019 at 6:57pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Zip:  92804
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tốt
 I Am:  Đàng hoàng, chững chạt, chu đáo, cẩn thận, gọn gàng & hay lo xa. Không thích nói nhiều, làm phiền hay nhờ vã người khác ...
 Looking For:  Hiền, dể thương & vui vẽ. Biết suy nghĩ, quan tâm, lo lắng ...

Back | Send Email to Vu (ID: 1472225)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.