Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 💔duyên lành

 💔duyên lành - ID: 1472323
 Name:  💔duyên lành
 IP & Posted by:  113.187.159.212 on October 30, 2019 at 5:28pm
 Updated by:  November 11, 2019 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dong-hai Bạc L
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Việc nhà
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có duyên kết bạn có nợ kết hôn — Nếu duyên nợ vẫn còn rồi một ngày sẽ đến
 Free Time:  Zalo ( Viber) không 9 sáu 6 hai 3 chính 3 bốn chín
 I Am:  Phụ nữ li hôn đang sống cùng 2 con. — Có duyên kết bạn có nợ kết hôn — Nếu duyên nợ vẫn còn rồi một ngày sẽ đến — Mình là người sống với lòng tin nhân quả ở đời luôn luôn đúng 😊
 Looking For:  Kết bạn kết hôn — Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu — Còn duyên còn phận là còn có nhau — Mong duyên cuối cùng là duyên lành, gặp một lần trọn một đời 🍀

Back | Send Email to 💔duyên lành (ID: 1472323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.