Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472475 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ha
 Ha - ID: 1472475
 Name:  Ha
 IP & Posted by:  108.0.128.66 on November 2, 2019 at 3:06pm
 Updated by:  November 2, 2019 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cosmetologist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chân thật và nghiêm túc
 Free Time:  Dọn dẹp, nấu ăn, Shopping, đi bộ, xem tin tức và hài kịch.
 I Am:  Chân thật, quan tâm lo lắng cho gia đình, chung thủy,chậm kỷ tánh.
 Looking For:  Nghiêm túc chân thật, quan tâm lo lắng cho gia đình, chung thủy, người có đạo Đức, có việc làm ổn định.

Back | Send Email to Ha (ID: 1472475)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.