Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472568 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm một nửa
 Tìm một nửa - ID: 1472568
 Name:  Tìm một nửa
 IP & Posted by:  113.185.72.133 on November 4, 2019 at 1:56am
 Updated by:  November 4, 2019 at 4:36pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tài chính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa cùng phát triển gia đình
 Free Time:  Chạy bộ, cà phê tán gẫu, online xem tin tức, giao lưu
 I Am:  Nghiêm túc, cẩn thận và chân thành
 Looking For:  Nữ từ 23 tuổi, chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và giản dị trong cuộc sống, cầu thị và cầu tiến.

Back | Send Email to Tìm một nửa (ID: 1472568)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.