Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472777 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bùi Tiến Thà
 Bùi Tiến Thà - ID: 1472777
 Name:  Bùi Tiến Thà
 IP & Posted by:  58.186.23.243 on November 5, 2019 at 11:05pm
 Updated by:  November 6, 2019 at 3:15pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hcm city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tai xe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển sự nghiệp,kiếm bạn tâm sự
 Free Time:  Xem phim.nghe nhac.cafe với ban be
 I Am:  Nhanh nhen,vui tinh,rat tinh cảm.
 Looking For:  Nu 35 - 45 tuoi.lớn tuổi cũng không sao.vì chỉ có những người như vậy họ mới hiểu được mình

Back | Send Email to Bùi Tiến Thà (ID: 1472777)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.