Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tony

 Tony - ID: 1472872
 Name:  Tony
 IP & Posted by:  113.130.126.123 on November 7, 2019 at 10:19am
 Updated by:  November 10, 2019 at 8:28pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong sự nghiệp và tâm được bình an. Cuộc sống hạnh phúc.
 Free Time:  Đọc sách, đọc tin tức, du lịch, tập thể dục, nghiên cứu những gì mình yêu thích
 I Am:  Sẽ hiểu nhau hơn khi tiếp xúc...
 Looking For:  Cảm thông cho nhau. Một người cùng mình đi hết những ngày tháng còn lại...

Back | Send Email to Tony (ID: 1472872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.