Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to linh tran

 linh tran - ID: 1472939
 Name:  linh tran
 IP & Posted by:  116.105.201.150 on November 8, 2019 at 7:49am
 Updated by:  November 8, 2019 at 5:51pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng tốt hơn từng ngày
 Free Time:  đọc sách,gym
 I Am:  tôn trong người khác cũng là tôn trọng bản thân mình
 Looking For:  chân thành ,nghiêm túc.tiến đến hôn nhân

Back | Send Email to linh tran (ID: 1472939)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.