Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473028 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jim vo
 Jim vo - ID: 1473028
 Name:  Jim vo
 IP & Posted by:  67.170.67.233 on November 9, 2019 at 8:38pm
 Updated by:  March 29, 2020 at 8:16pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kent
 State/Province:  Washington
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Avionics Repairman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu dài là làm sao nhanh chóng đạt được mục tiêu ngắn mà nó không quá dài. Mục tiêu ngắn là nhanh chóng đạt được mục tiêu dài mà nó không quá ngắn..😂😂😂
 Free Time:  Trong lúc rãnh rỗi thì không có gì để làm..Cho nên mới gọi là rãnh...😂😂
 I Am:  Tự nói về bản thân thì đương nhiên cái gì củng tốt hết (xấu che tốt khoe mà) thôi để người ngoài nói về mình hay hơn 😉😉
 Looking For:  Người mà mình muốn tìm là người mà mình chưa bao giờ gặp...Tìm em như thể tìm chim, chim bay bể Bắc anh tìm bể Nam 😩😩😩. Ý mà tìm chi cho nó mắc công, nó bay ít bữa trụi lông nó quay về..🤗🤗🤗

Back | Send Email to Jim vo (ID: 1473028)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.