Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to DN
 DN - ID: 1473245
 Name:  DN
 IP & Posted by:  115.73.168.115 on November 12, 2019 at 11:10pm
 Updated by:  November 17, 2019 at 8:08pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mưu cầu hạnh phúc cho mình và người thân!
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, đi du lịch trong và ngoài Việt nam
 I Am:  Cởi mở, thẳng thắn, tình cảm và luôn mang niềm vui cho mọi người
 Looking For:  Chân thành, dễ cảm thông, tình cảm

Back | Send Email to DN (ID: 1473245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.