Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473254 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NamTran
 NamTran - ID: 1473254
 Name:  NamTran
 IP & Posted by:  115.77.216.136 on November 13, 2019 at 1:11am
 Updated by:  November 29, 2019 at 3:46am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nv
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để kết hôn
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Sống giản dị, thành thật, ghét sự giả dối.
 Looking For:  Người đàn bà đã cũ,trái tim đầy vết sạn, giấu hết vào trong tim cùng nỗi đau của riêng mình.

Back | Send Email to NamTran (ID: 1473254)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.