Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473353 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh Như

 Quỳnh Như - ID: 1473353
 Name:  Quỳnh Như
 IP & Posted by:  171.248.173.83 on November 14, 2019 at 9:13pm
 Updated by:  November 16, 2019 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ban chia se nếu hợp co the lam ban tri kỷ của nhau hết quang doi con lai.
 Free Time:  Đọc bao , nghe nhạc .
 I Am:  Vui tinh, chan thanh. Không chín không chín tám năm bảy không sáu năm . Cám ơn tất cả đã ghé thăm .
 Looking For:  Năm giới lớn t hơn mình không có vợ ( ly di hoặc góa vợ ) lịch sự , chân thành .

Back | Send Email to Quỳnh Như (ID: 1473353)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.