Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473975 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to T_Luan
 T_Luan - ID: 1473975
 Name:  T_Luan
 IP & Posted by:  135.23.234.70 on November 25, 2019 at 11:02pm
 Updated by:  June 1, 2020 at 1:20am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  Mr.Right
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Technology
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu xây dựng Hạnh Phúc Gia Đình, mình chỉ tìm bạn gái,không có ý lùa gạt ai trên này..không thích chơi trò lừa đảo.
 Free Time:  Free time chơi nhạc Guitar,read news, Cooking,cafe nghe nhạc...
 I Am:  là người Hiền lanh,Đạo đức và có ý chí vươn lên,biết lắng nghe, và không phụ lòng..
 Looking For:  Bạn gái luôn tôn trọng và có ý muốn xây dựng hạnh phúc thật sư,đơn giản..

Back | Send Email to T_Luan (ID: 1473975)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.