Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to An my

 An my - ID: 1474064
 Name:  An my
 IP & Posted by:  1.52.198.61 on November 27, 2019 at 6:00am
 Updated by:  February 11, 2020 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Với My hạnh phúc là 2 từ xa vời , chỉ mong tìm được cái gọi là gia đình
 Free Time:  My thường nghe nhạc cf , mua sắm
 I Am:  Người đồng cảm, sống nội tâm ,lắng nghe mọi người, biết phân rõ đúng và sai
 Looking For:  Người ta thường nói không có việc gi khó chỉ sợ lòng không bền , My sẽ thử tìm kiếm một gia đình thật sự , không vì gì cả chỉ vì đồng cảm và chia sẻ luôn bên nha khi cuộc sống có nhiều cái cần phải vượt qua

Back | Send Email to An my (ID: 1474064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.