Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474615 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo Ngọc

 Thảo Ngọc - ID: 1474615
 Name:  Thảo Ngọc
 IP & Posted by:  115.74.124.50 on December 7, 2019 at 10:55pm
 Updated by:  December 12, 2019 at 6:22pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một người trung thực, luôn chân thành, chân tình. Xây dựng hạnh phúc, Gia đình luôn an bình , an nhiên , vui vẻ .
 Free Time:  Đi chùa lễ phật, xem TV , Nấu ăn , đi ra ngoài làm Thiện Nghiện.
 I Am:  Thẳng thắn nhưng yêu chân thành, quý chân tình. Dễ thương, Vui vẻ , Thân Thiện, Vĩ Hòa Di Quý, Nội tâm, tình cảm và lãng mạn. Thích nhõng nhẽo với người yêu
 Looking For:  Lãng mạn, vui vẻ , trung thực, chân tình, chân thành, yêu gia đình. Phải Duyên tiến xa hơn , lâu dài.

Back | Send Email to Thảo Ngọc (ID: 1474615)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.