Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Romantic Lady

 Romantic Lady - ID: 1474834
 Name:  Romantic Lady
 IP & Posted by:  14.187.246.23 on December 12, 2019 at 8:31am
 Updated by:  May 19, 2020 at 7:49pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  090986878?
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tâm Bình An. Tìm 1 người để iu thương và được iu thương.
 Free Time:  Nghe Kinh Phật. Đọc sách. Tìm hiểu Phong Thuỷ.
 I Am:  Seductive smile, Romantic, Emotional and Passionate with luv. Nội tâm, tình cảm và lãng mạn. Thích nhõng nhẽo với anh iu.
 Looking For:  Tìm gười đàn ông có hiếu, có tâm và bản lĩnh. Đợi chờ 1 bờ vai.

Back | Send Email to Romantic Lady (ID: 1474834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.