Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475438 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Le Nhu

 Le Nhu - ID: 1475438
 Name:  Le Nhu
 IP & Posted by:  42.113.190.4 on December 23, 2019 at 7:49am
 Updated by:  May 19, 2020 at 6:26am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Van Phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gặp được người cần gặp
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, hòa đồng. Khi tiếp xúc thì tôi là người có nhiều tính cách đấy nhé
 Looking For:  Vui vẻ, đàng hoàng, lịch sự để có thể học hỏi lẫn nhau. Những người không nghiêm túc xin đừng lam mât thời gian của nhau.

Back | Send Email to Le Nhu (ID: 1475438)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.