Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475539 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đức

 Đức - ID: 1475539
 Name:  Đức
 IP & Posted by:  27.68.91.123 on December 25, 2019 at 2:34am
 Updated by:  July 16, 2020 at 9:42pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền
 Free Time:  Du lịch, cafe
 I Am:  Thích caphe, thich di chơi
 Looking For:  Ai cũng có thể làm bạn. Viết vậy thoi.. Chứ nói nhiêu quá đọc cũng mệt. Vui khi nhận dc thư mail của mọi người

Back | Send Email to Đức (ID: 1475539)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.