Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475635 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MThu

 MThu - ID: 1475635
 Name:  MThu
 IP & Posted by:  123.21.15.195 on December 27, 2019 at 3:23am
 Updated by:  January 9, 2020 at 4:37pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌM BẠN KẾT HÔN, KO ĐÙA GIỞN
 Free Time:  Nấu ăn, xem tivi, nghe nhạc.....
 I Am:  Hiền, vui vẻ, hòa đồng,biết lắng nghe, chia sẽ....Nhìn kỹ trên hình có thông tin liên lạc.
 Looking For:  Vui vẻ, ga lăng, rộng lượng,cảm thông và chia sẽ....Nhìn kỹ trên hình có số liên lạc.

Back | Send Email to MThu (ID: 1475635)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.