Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475679 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Newcomer
 Newcomer - ID: 1475679
 Name:  Newcomer
 IP & Posted by:  115.72.178.60 on December 28, 2019 at 3:02am
 Updated by:  December 30, 2019 at 4:33pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương còn đang ở nơi đâu!
 Free Time:  Nghe nhạc,chơi thể thao, giải trí và đi du lịch
 I Am:  Thăng thắn, vui vẻ, tình cảm và có khiếu hài hước
 Looking For:  Chân thành, dễ chịu, tình cảm

Back | Send Email to Newcomer (ID: 1475679)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.