Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475686 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Bình ^^

 Thiên Bình ^^ - ID: 1475686
 Name:  Thiên Bình ^^
 IP & Posted by:  1.53.158.17 on December 28, 2019 at 6:09am
 Updated by:  March 28, 2020 at 12:20am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Đi ra ngoài ăn uống với gia đình , đi ăn ốc , cafe với bạn bè , shopping , xem phim ....
 I Am:  Một người bình thường ^^
 Looking For:  Sẽ nói sau

Back | Send Email to Thiên Bình ^^ (ID: 1475686)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.