Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476266 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to H

 H - ID: 1476266
 Name:  H
 IP & Posted by:  66.249.82.70 on January 7, 2020 at 5:01am
 Updated by:  May 31, 2020 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Tìm bạn đời kết hôn
 Free Time:  ...
 I Am:  Nghiêm túc.
 Looking For:  Nghiêm túc muốn lập gia đình. Không phân biệt tuổi tác. Vì là online nên cũng thật khó để gặp được một người nghiêm túc và thật lòng,khó lắm. Thôi thì chỉ mong em gặp may mắn gặp được một người tốt và đến với em thật lòng để xây dựng gia đình. Em cũng lớn và cũng mong muốn gặp được người em yêu thương và thương em . Cám ơn anh đã đọc hồ sơ của em.

Back | Send Email to H (ID: 1476266)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.