Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Bình
 Thanh Bình - ID: 1476325
 Name:  Thanh Bình
 IP & Posted by:  76.21.163.237 on January 8, 2020 at 9:18am
 Updated by:  February 15, 2020 at 7:36pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Columbia
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21045
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dzô đây em ... để cùng ta chấp mối duyên lỡ làng
 Free Time:  Chơi nhạc, đọc sách báo, đi lang thang ...
 I Am:  Một kẻ cô đơn giàu tình cảm, yêu thiên nhiên, bình dân giãn dị, không thích bon chen, ít giao tiêp, không ưa tứ đổ tường! ... Hình ảnh của tôi qua vidéo clip trên youtube: "You take my breath away - Hao Nguyen"
 Looking For:  Môt bà lớn tuổi để nương tựa nhau trên quãng đường đời

Back | Send Email to Thanh Bình (ID: 1476325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.