Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476645 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đồng Tâm
 Đồng Tâm - ID: 1476645
 Name:  Đồng Tâm
 IP & Posted by:  113.161.81.201 on January 14, 2020 at 1:09am
 Updated by:  January 16, 2020 at 3:51am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống, tình yêu, tiền bạc và hạnh phúc
 Free Time:  Uống cafe nghe nhạc, chơi thể thao, đi dã ngoại
 I Am:  Cởi mở, hiền, giao tiếp rộng, hiểu biết và thương người
 Looking For:  Chân thành, vui vẻ, biết sống cho mình và biết chia sẻ

Back | Send Email to Đồng Tâm (ID: 1476645)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.