Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BảoLiêmNguy

 BảoLiêmNguy - ID: 1476693
 Name:  BảoLiêmNguy
 IP & Posted by:  1.55.109.91 on January 14, 2020 at 3:19pm
 Updated by:  March 21, 2020 at 12:24pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  hanoi
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  dậy khiêu vũ dance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  hình đại diẹn không phải mình .hình dưới là mình vì tránh phiền phức.nhiều thứ Nói sau à nói luôn muốn dậy vợ thành cô giáo dậy khiêu vũ để vợ quản lớp cho chồng
 Free Time:  Dậy khiêu vũ & sưu tầm chơi âm thanh audio vintaget & xe moto cổ,kim
 I Am:  Hiền lành trí thức ít nói chỉ nói khi vui.vì đã 1 lần có lòng bao dung vị tha để người phối ngẫu sống theo lối sống tự do kiểu Mỹ tôn trọng 1 cách cao nhất lên đã bị đổ vỡ gia đình.nay vẫn trân trọng như vậy không tước quền tự do thiêng liêng đó của người nào biết điều giá trị đó là tốt cửa quyền con người.trân trọng đặng ân tình có nghĩa là không gia trưởng không áp đặt không phê phán nhau nghèo.như vậy thì tiến tới xây dựng gia đình mới vĩnh cửu.tôn quý yêu thương nhau.
 Looking For:  Ưa nhìn & yêu thương nhau vợ chồng tiến tới xây dựng tổ ấm .vì dã 1 lần đổ vỡ

Back | Send Email to BảoLiêmNguy (ID: 1476693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.