Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476816 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Thi Hien

 Hoang Thi Hien - ID: 1476816
 Name:  Hoang Thi Hien
 IP & Posted by:  14.242.84.143 on January 16, 2020 at 6:58pm
 Updated by:  January 17, 2020 at 4:35pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  binh duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nhan vien kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muon tim môtj người hiểu tâm lý, sống có đạo dức , biết yêu thương gia đình và có công việc ổn định
 Free Time:  thời gian rảnh đi chơi với con và đọc sách
 I Am:  tâm lý , biết yêu thương chăm sóc con cái va cha me, nhưng hơi nóng tính , thích lam công việc chăm sóc quan tâm về sức khỏe cho mọi người
 Looking For:  vô tâm sống chỉ biết bản thân , không biết yêu thương chăm sóc người khác

Back | Send Email to Hoang Thi Hien (ID: 1476816)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.