Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng

 Hồng - ID: 1477050
 Name:  Hồng
 IP & Posted by:  116.105.186.162 on January 21, 2020 at 6:23am
 Updated by:  June 2, 2020 at 10:57pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tuy Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Ban Hẹn Hò ,
 Free Time:  Lúc Rảnh Xem Thời Sự.
 I Am:  Nói Về Tôi Vui Vẻ Bình Dân.
 Looking For:  Mong Gập Đc Người Bạn Vui Vẻ Sống Thật Và Hiền ,Liên Lạc ,ĐT.0934851957.Cảm Ơn.

Back | Send Email to Hồng (ID: 1477050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.