Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477915 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh duong
 Anh duong - ID: 1477915
 Name:  Anh duong
 IP & Posted by:  1.52.107.243 on January 26, 2020 at 7:43pm
 Updated by:  February 4, 2020 at 12:39am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bình duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thue
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ban lâu dai
 Free Time:  don nhà cửa ..nấu ăn ..chăm sóc cây cảnh ...
 I Am:  Sống noi tâm ..hien ..thật lòng ..nhân hậu ..jian di ..bình dân ..? ..để nói sau ..
 Looking For:   Tìm người lớn tuổi ..dan hoàng ..hien ..có lòng nhân hậu ..biết yêu thương jia đình .jian di bình dân .kg hẹp hòi ít kỷ ...kg chín ba ba bay kg ba tam ba nam ..hy vọng cuối .....?!

Back | Send Email to Anh duong (ID: 1477915)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.