Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lam Thanh
 Lam Thanh - ID: 1478641
 Name:  Lam Thanh
 IP & Posted by:  120.152.104.112 on February 10, 2020 at 1:21am
 Updated by:  September 6, 2020 at 12:28am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sydney
 State/Province:  New South Wales
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vẫn cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt. Mong tìm được một nữa còn lại của đời mình.
 Free Time:  Thích xem hài...
 I Am:  Là người hòa đồng, vui vẻ. Tiếp xúc sẽ biết nhiều hơn.
 Looking For:  Thời này để tìm một nữa của chính mình không phải dễ, nhưng cũng không quá khó... Nếu thật sự có duyên sẽ tìm thấy nhau. Trong tình cảm mong tìm được người thật sự nghiêm túc. Chắc chắn sẽ trả lời khi nhận được mail. Cám ơn đã đọc qua hồ sơ.

Back | Send Email to Lam Thanh (ID: 1478641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.