Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478801 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to DỪNG LẠI .
 DỪNG LẠI . - ID: 1478801
 Name:  DỪNG LẠI .
 IP & Posted by:  223.27.109.41 on February 13, 2020 at 3:01am
 Updated by:  February 23, 2020 at 4:57am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  BÌNH DƯƠNG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  may mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TUỲ DUYÊN...
 Free Time:  chúng ta là những người cô đơn va không trọn vẹn khi hơn nữa cuộc doi vẩn lẻ loi tìm bạn... Vi vậy hãy trân trọng khi tìm được người phù hợp tử tế với mình
 I Am:  Nên đọc kĩ hồ so của tôi rồi hãy kết ban...Toi chỉ đồng y và trả lời thư có hình ảnh và nghiệm tuc tìm ban.0562819679 xin đừng làm phiền khi bạn chỉ đùa giỡn.
 Looking For:  La dan ong tung trai,có nghia khi, gương mat đừng xấu quá. nhưng gi con lại hãy để ơn trên sắp xếp nếu chung ta có đủ Duyên —Phận.

Back | Send Email to DỪNG LẠI . (ID: 1478801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.