Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479631 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thy thu
 thy thu - ID: 1479631
 Name:  thy thu
 IP & Posted by:  115.79.200.88 on February 28, 2020 at 11:33pm
 Updated by:  February 29, 2020 at 4:17pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  cnv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn tâm sự
 Free Time:  xem tivi, gặp gỡ bạn bè, thích di du lich về với thiên nhiên
 I Am:  tôi là vui vẻ, biết lắng nghe, là người của gia đình và sống khép kín
 Looking For:  chân thành,hiền lành, biết quan tâm chia sẻ và lớn hơn tôi

Back | Send Email to thy thu (ID: 1479631)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.