Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Diệu linh

 Diệu linh - ID: 1479641
 Name:  Diệu linh
 IP & Posted by:  59.153.235.116 on February 29, 2020 at 5:17am
 Updated by:  March 13, 2020 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn nghiêm túc tiến gới hôn nhân !
 Free Time:  Nấu ăn di dạo ,
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng , yêu con nít
 Looking For:  Tim bạn nghiêm túc k đùa giỡn , biết yêu thuong chăm soc gia đình . Tôn trọng và trách nhiệm , k đùa giỡn tình cảm nếu có duyên sẽ kể nhiều hơn

Back | Send Email to Diệu linh (ID: 1479641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.